ON
YOMEDIA
VIDEO_3D

Bài tập 2 trang 40 SGK Hình học 10

Giải bài 2 tr 40 sách GK Toán Hình lớp 10

Cho AOB là tam giác cân tại O có OA = a và có các đường cao OH và AK. Giả sử \(\widehat{AOH}=\alpha\). Tính AK và OK theo a và \(\alpha\).

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 2

 
 

Ta sẽ sử dụng công thức lượng giác để tính các giá trị đại số ở bài 2 này.

Tam giác AOB là tam giác cân tại O có đường cao OH

\(\Rightarrow \widehat{AOB}=2\widehat{\alpha}\)

Xét tam giác OKA vuông tại K, ta có:

\(AK = OA.sin\widehat{AOK} \Rightarrow AK = a.sin2\alpha\)

\(OK = OA.cos\widehat{AOK} \Rightarrow AK = a.cos2\alpha\)

 

-- Mod Toán 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 40 SGK Hình học 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1