ON
YOMEDIA
VIDEO_3D

Bài tập 2.9 trang 82 SBT Hình học 10

Giải bài 2.9 tr 82 SBT Hình học 10

Biết \(\tan \alpha  = \sqrt 2 \). Tính giá trị của biểu thức \(A = \frac{{3\sin \alpha  - cos\alpha }}{{\sin \alpha  + \cos \alpha }}\)

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Do \(\tan \alpha  = \sqrt 2  > 0 \Rightarrow {0^0} < \alpha  < {90^0} \Rightarrow \cos \alpha  > 0\)

\(\cos \alpha  = \frac{1}{{\sqrt {1 + {{\tan }^2}\alpha } }} = \frac{1}{{\sqrt {1 + 2} }} = \frac{{\sqrt 3 }}{3}\)

\(\begin{array}{l}
 \Rightarrow \sin \alpha  = \tan \alpha .\cos \alpha  = \frac{{\sqrt 6 }}{3}\\
A = \frac{{3\sin \alpha  - cos\alpha }}{{\sin \alpha  + \cos \alpha }} = 7 - 4\sqrt 2 
\end{array}\)

-- Mod Toán 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2.9 trang 82 SBT Hình học 10 HAY thì click chia sẻ 
AMBIENT

 

AMBIENT
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_bg] => 
      [banner_picture] => 894_1634779022.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://kids.hoc247.vn/tieuhoc247
      [banner_startdate] => 2021-09-01 00:00:00
      [banner_enddate] => 2021-10-31 23:59:59
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)