ON
YOMEDIA
VIDEO_3D

Bài tập 2.4 trang 81 SBT Hình học 10

Giải bài 2.4 tr 81 SBT Hình học 10

Rút gọn biểu thức:

a) \(4{a^2}{\cos ^2}{60^2} + 2ab.{\cos ^2}{180^0} + \frac{4}{3}{b^2}{\cos ^2}{30^0}\)

b) \(\left( {a\sin {{90}^0} + b\tan {{45}^0}} \right)\left( {a\cos {0^0} + b\cos {{180}^0}} \right)\)

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

a) \(4{a^2}{\cos ^2}{60^2} + 2ab.{\cos ^2}{180^0} + \frac{4}{3}{b^2}{\cos ^2}{30^0}\)

\(4{a^2} + \frac{1}{4} + 2a.1 + \frac{4}{3}{b^2}.\frac{3}{4} = {a^2} + 2ab + {b^2} = {\left( {a + b} \right)^2}\)

b) \(\left( {a\sin {{90}^0} + b\tan {{45}^0}} \right)\left( {a\cos {0^0} + b\cos {{180}^0}} \right)\)

\(\left( {a.1 + b.1} \right)\left( {a.1 + b.\left( { - 1} \right)} \right) = \left( {a + b} \right)\left( {a - b} \right) = {a^2} - {b^2}\)

-- Mod Toán 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2.4 trang 81 SBT Hình học 10 HAY thì click chia sẻ 
AMBIENT

 

AMBIENT
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_bg] => 
      [banner_picture] => 894_1634779022.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://kids.hoc247.vn/tieuhoc247
      [banner_startdate] => 2021-09-01 00:00:00
      [banner_enddate] => 2021-10-31 23:59:59
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)