ADMICRO
VIDEO

Bài tập 2 trang 43 SGK Hình học 10 NC

Bài tập 2 trang 43 SGK Hình học 10 NC

Đơn giản các biểu thức

a) sin1000+sin800+cos160+cos1640

b) 2sin(1800−α)cotα−cos(1800−α)tanαcot(1800−α) với 00 < α < 900.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

a) Ta có

sin1000 = sin(1800−800) = sin800; cos1640 = cos(1800−160) = −cos160

⇒ sin1000+sin800+cos160+cos1640 = sin800+sin800+cos160−cos160 = 2sin800.

b) Ta có

2sin(1800−α)cotα−cos(1800−α)tanαcot(1800−α)

\(\begin{array}{l}
 = 2\sin \alpha .\frac{{\cos \alpha }}{{\sin \alpha }} - \cos \alpha \frac{{\sin \alpha }}{{\cos \alpha }}.\frac{{\cos \alpha }}{{\sin \alpha }}\\
 = 2\cos \alpha  - \cos \alpha  = \cos \alpha 
\end{array}\)

-- Mod Toán 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 43 SGK Hình học 10 NC HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON