YOMEDIA
NONE

Bài tập 5 trang 40 SGK Hình học 10

Giải bài 5 tr 40 sách GK Toán Hình lớp 10

Cho góc x, với  \(cosx =\frac{1}{3}\)

Tính giá trị của biểu thức: \( P = 3sin^2x +cos^2x\)

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 5

Áp dụng định lý vừa học ở bài 4, chúng ta sẽ sử dụng để giải bài 5 này:

\(sin^2\alpha+cos^2\alpha=1\)

Theo đề:

\(cosx=\frac{1}{3}\Leftrightarrow cos^2x=\frac{1}{9}\)

\(\Rightarrow sin^2x=1-cos^2x=1-\frac{1}{9}=\frac{8}{9}\)

\(P = 3sin^2x +cos^2x=3.\frac{8}{9}+\frac{1}{9}=\frac{25}{9}\)

-- Mod Toán 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 5 trang 40 SGK Hình học 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF