ON
YOMEDIA
VIDEO_3D

Bài tập 2.8 trang 82 SBT Hình học 10

Giải bài 2.8 tr 82 SBT Hình học 10

Cho \(\tan \alpha  = 2\sqrt 2 \) với 0ο < α < 90ο. Tính sin α và cos α

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Do \({0^0} < \alpha  < {90^0} \Rightarrow \cos \alpha  > 0\)

\(\begin{array}{l}
\cos \alpha  = \frac{1}{{\sqrt {1 + {{\tan }^2}\alpha } }} = \frac{1}{{\sqrt {1 + {{\left( {2\sqrt 2 } \right)}^2}} }} = \frac{1}{3}\\
\sin \alpha  = \tan \alpha .\cos \alpha  = \frac{{2\sqrt 2 }}{3}
\end{array}\)

-- Mod Toán 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2.8 trang 82 SBT Hình học 10 HAY thì click chia sẻ 
AMBIENT

 

AMBIENT
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_bg] => 
      [banner_picture] => 894_1634779022.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://kids.hoc247.vn/tieuhoc247
      [banner_startdate] => 2021-09-01 00:00:00
      [banner_enddate] => 2021-10-31 23:59:59
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)