ON
YOMEDIA
VIDEO_3D

Bài tập 2.6 trang 82 SBT Hình học 10

Giải bài 2.6 tr 82 SBT Hình học 10

Cho sin α = \(\frac{1}{4}\) với 90ο < α < 180ο. Tính cos α và tan α

VDO.AI

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Ta có \(\left| {\cos \alpha } \right| = \sqrt {1 - {{\sin }^2}\alpha }  = \sqrt {1 - {{\left( {\frac{1}{4}} \right)}^2}}  = \frac{{\sqrt {15} }}{4}\)

Do \({90^0} < \alpha  < {180^0} \Rightarrow \cos \alpha  < 0\)

\( \Rightarrow \cos \alpha  =  - \frac{{\sqrt {15} }}{4},\tan \alpha  = \frac{{\sin \alpha }}{{\cos \alpha }} =  - \frac{{\sqrt {15} }}{{15}}\)

-- Mod Toán 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2.6 trang 82 SBT Hình học 10 HAY thì click chia sẻ 
AMBIENT

 

AMBIENT
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_bg] => 
      [banner_picture] => 809_1633914298.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://kids.hoc247.vn/ma-tk-vip/?utm_source=hoc247net&utm_medium=PopUp&utm_campaign=Hoc247Net
      [banner_startdate] => 2021-09-01 00:00:00
      [banner_enddate] => 2021-10-31 23:59:59
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)