YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 2.1 trang 81 SBT Hình học 10

Giải bài 2.1 tr 81 SBT Hình học 10

Với giá trị nào của góc α (0ο ≤ α ≤ 180ο)

a) sin α và cos α cùng dấu?

b) sin α và cos α khác dấu?

c) sin α và tan α cùng dấu?

d) sin α và tan α khác dấu?

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

a) sin α và cos α cùng dấu khi: 0ο < α < 90ο

b) sin α và cos α khác dấu khi: 90ο < α < 180ο

c) sin α và tan α cùng dấu khi: 0ο < α < 90ο

d) sin α và tan α khác dấu khi: 90ο < α < 180ο

-- Mod Toán 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2.1 trang 81 SBT Hình học 10 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF