YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 2.3 trang 81 SBT Hình học 10

Giải bài 2.3 tr 81 SBT Hình học 10

Tính giá trị của biểu thức:

a) 2sin 30ο + 3cos 45ο - sin 60ο;

b) 2cos 30ο + 3sin 45ο - cos 60ο.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

a) \(2.\frac{1}{2} + 3.\frac{{\sqrt 2 }}{2} - \frac{{\sqrt 3 }}{3} = 1 + \frac{{3\sqrt 2  - \sqrt 3 }}{3}\)

b) \(2.\frac{{\sqrt 3 }}{2} + 3.\frac{{\sqrt 2 }}{2} - \frac{1}{2} = \frac{{2\sqrt 3  + 3\sqrt 2  - 1}}{2}\)

-- Mod Toán 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2.3 trang 81 SBT Hình học 10 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF