YOMEDIA
NONE

Bài tập 1 trang 40 SGK Hình học 10

Giải bài 1 tr 40 sách GK Toán Hình lớp 10

Chứng minh rằng trong tam giác ABC ta có:

a) \(sinA = sin(B + C)\)

b) \(cos A = -cos(B + C)\)

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết bài 1

Nhắc lại kiến thức cần nắm vững, đó là với hai góc \(\alpha\) và \(\beta\):

\(\widehat{\alpha}+\widehat{\beta}=180^o\Rightarrow sin\alpha=sin\beta\)

\(cos\alpha=cos(-\alpha)\)

\(cos\alpha=-cos(\beta)\)

Đó là kiến thức quan trọng giải bài 1 này.

Trong một tam giác ta luôn có:

\(\widehat{A}+\widehat{B}+\widehat{C}=180^o\)

\(\Rightarrow \widehat{A}=180^o-(\widehat{B}+\widehat{C})\)

Ta đã chứng minh được bài này

\(\Rightarrow sin A=sin(B+C)\)

\(cosA=-cos(B+C)\)

-- Mod Toán 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1 trang 40 SGK Hình học 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON