YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 2.11 trang 82 SBT Hình học 10

Giải bài 2.11 tr 82 SBT Hình học 10

Chứng minh rằng với 0ο ≤ x ≤ 180ο  ta có:

a) (sin x + cos x)2 = 1 + 2sinxcosx ;

b) (sin x - cos x)2 = 1 - 2sinxcosx ;

c) sin4x + cos4x = 1 - 2sin2x cos2x.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

a) (sin x + cos x)2 = sin2x + cos2x + 2sinxcosx = 1 + 2sinxcosx.

b) (sin x - cos x)2 = sin2x + cos2x - 2sinxcosx = 1 - 2sinxcosx.

c) sin4x + cos4x = (sin2x)2 + (cos2x)2 + 2sin2xcos2x - 2sin2xcos2x

= (sin2x + cos2x)- 2sin2xcos2x = 1 - 2sin2xcos2x

-- Mod Toán 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2.11 trang 82 SBT Hình học 10 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF