Bài tập 1 trang 26 SGK Hình học 10

Giải bài 1 tr 26 sách GK Toán Hình lớp 10

Trên trục (O, ) cho các điểm A, B, M có tọa độ lần lượt là \(-1, 2, 3, -2\) .

a) Hãy vẽ trục và biểu diễn các điểm đã cho trên trục;

b) Tính độ dài đại số của \(\overrightarrow{AB}\) và \(\overrightarrow{MN}\). Từ đó suy ra hai vectơ \(\overrightarrow{AB}\) và \(\overrightarrow{MN}\) ngược hướng.

Hướng dẫn giải chi tiết bài 1

Câu a:

Câu b:

Đáp số: \(\overrightarrow{AB}\) = 3; \(\overrightarrow{MN}\) = -5. Từ đây ta có \(\overrightarrow{AB}\) = 3, \(\overrightarrow{MN}\) = -5 và suy ra \(\overrightarrow{AB}\) = - \(\overrightarrow{MN}\) ⇒ \(\overrightarrow{AB}\) và \(\overrightarrow{MN}\) là hai vectơ ngược hướng.

-- Mod Toán 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1 trang 26 SGK Hình học 10 HAY thì click chia sẻ 

Để luyện tập thêm dạng bài tương tự như Bài tập 1 trang 26 trong SGK các em làm thêm câu hỏi trắc nghiệm sau để cũng cố kỹ năng làm dạng bài.

 • Câu 1:

  Cho hai điểm A(2; -1), B(3; 0), điểm nào sau đây thẳng hàng với A, B?

  • A. \({C_1}\left( {0; - 7} \right)\)
  • B. \({C_2}\left( {0; - 3} \right)\)
  • C. \({C_3}\left( {0; - 5} \right)\)
  • D. \({C_4}\left( {0; - 1} \right)\)

Được đề xuất cho bạn