YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 2 trang 20 SGK Tin học 12

Giải bài 2 tr 20 sách GK Tin học lớp 12

Hãy kể các loại thao tác dữ liệu, nêu ví dụ minh họa.

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 2

Có hai loại thao tác dữ liệu:

  • Cập nhật (nhập, xóa, sửa, xóa dữ liệu)
    • Ví dụ: Trong CSDL "Quản lí HS", ta có thể nhập thêm thông tin của HS mới, xóa bỏ thông tin về HS đã chuyển trường, thay đổi điểm của HS nếu nhập sai,…
  • Khai thác (sắp xếp,tìm kiếm ,kết xuất, báo cáo..) 
    • Ví dụ: Yêu cầu "Hãy cho biết những HS đạt học lực loại giỏi (điểm trung bình >=8.0)". Để giải quyết bài toán này, người dùng nhập vào điều kiện : "Điểm trung bình >= 8.0". Khi đó, hệ quản trị CSDL sẽ tìm kiếm, chọn lọc và hiện thông tin những HS thỏa mãn điều kiện trên.

-- Mod Tin Học 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 2 trang 20 SGK Tin học 12 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON