YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 1 trang 20 SGK Tin học 12

Giải bài 1 tr 20 sách GK Tin học lớp 12

Ngôn ngữ định nghĩa dữ liệu trong một hệ QTCSDL cho phép ta làm những gì?

ANYMIND360

Gợi ý trả lời bài 1

Ngôn ngữ định nghĩa dữ liệu trong một hệ QTCSDL cho phép: 

  • Khai báo kiểu và cấu trúc dữ liệu.
  • Khai báo các ràng buộc trên dữ liệu.

-- Mod Tin Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 1 trang 20 SGK Tin học 12 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON