ON
YOMEDIA
VIDEO_3D

Bài tập 6 trang 20 SGK Tin học 12

Giải bài 6 tr 20 sách GK Tin học lớp 12

Hãy trình bày sơ lược về hoạt động của một hệ QTCSDL.

YOMEDIA

Gợi ý trả lời bài 6

 
 

Thông tin chuyển động hai chiều: xuất phát người dùng đến CSDL rồi trở lại người dùng. Tuy vậy, khi xuất phát thông tin là các yêu cầu truy vấn, còn khi trở lại người dùng thi thông tin là kết quả truy vấn.

 

-- Mod Tin Học 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 6 trang 20 SGK Tin học 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1