YOMEDIA

Trắc nghiệm Tin học 12 Bài 2 Hệ quản trị cơ sở dữ liệu

Bài tập trắc nghiệm Tin học 12 Bài 2 về Hệ quản trị cơ sở dữ liệu online đầy đủ đáp án và lời giải giúp các em tự luyện tập và củng cố kiến thức bài học.

ATNETWORK

Câu hỏi trắc nghiệm (15 câu):

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON