Bài tập 1 trang 85 SGK Sinh học 9

Giải bài 1 tr 85 sách GK Sinh lớp 9

Có thể nhận biết bệnh nhân đao và bện nhân Tớcnơ, bệnh nhân bạch tạng qua đặc điểm hình thái nào?

Gợi ý trả lời bài 1

 • Bệnh nhân Đao có các biểu hiện qua hình thái bên ngoài: lùn, cổ rụt, má phệ, miệng hơi há, lưỡi thè ra, mắt một mí, hơi sâu, khoảng cách giữa hai mắt xa nhau, ngón tay ngắn.
 • Bệnh nhân Tớcnơ có bề ngoài nữ lùn, cổ ngắn, tuyến vú không phát triển.
 • Bệnh nhân bạch tạng có da, tóc màu trắn, đồng tử mắt màu hồng thị lực kém.

-- Mod Sinh Học 9 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 1 trang 85 SGK Sinh học 9 HAY thì click chia sẻ 
 • Nguyễn Thị Thu Huệ

  Ở người, bệnh mù màu do gen lặn m liên kết với NST X quy định. Gen M tạo dạng bình thường. Một cặp vợ chồng không biểu hiện bệnh mù màu. Họ có 3 người con: người con trai có biểu hiện bệnh mù màu, 2 người con gái không biểu hiện bệnh này. - Người con trai xây đựng gia đình sinh được được 1 con trai có biểu hiện bệnh mù màu và 2 người con gái không có bệnh này. - Người con gái thứ nhất xây dựng gia đình sinh được 1 con trai và 1 con gái, cả 2 đều biểu hiện bệnh mù màu. - Người con gái thứ hai xây đựng gia đình với 1 người có biểu hiện bệnh mù màu . Các con của cặp vợ chồng này không biểu hiện bệnh mù màu. a) Lập sơ đồ phả hệ và xác định kiểu gen của những người con trong gia đình nói trên? b) Xác định kiểu gen và kiểu hình người vợ của người con trai và người chồng của người con gái thứ nhât?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Mai Thuy

  1 cơ thể có kg AaBb. giả sử cặp nst chứa cặp gen Aa xảy ra rối loạn phân li nst xảy ra giảm phân 1 ,cặp chứa Bb xảy ra bình thường

  a, Viết những loại gia tử có thể dược hình thành

  b , Nếu cơ thể đó giảm phân với cơ thể có kg AAbb . Xác định những kg đã sinh ra ở F1

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Thị Thu Huệ

  Ở 1 gia đình bố mẹ đều bình thường sinh ra 2 người con gái , 1 người có KG XXX , người kia có kiểu XO . Hãy giải thích

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • khanh nguyen

  1. Nêu cac dị tật o người

  2. Nêu đặc điểm các dị tat o người

  3. Chúng ta can đối xu voi những người bệnh ,khuyet tật như thế nào?

  4. Các bệnh và tật di truyen o nguoi phát sinh do nguyên nhân nao

  5. Đề xuất cac bien phap hạn chế su phat sinh cac bệnh tật di truyền

  6. NEU 1 số hoat dong cu the xua ban than góp phần hạn chế bệnh va tat di truyền

  #giai nhanh giúp e nha m.n . C.on m.n

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Thị Thúy

  Bài 1:

  Ở người, bệnh bạch tạng do gen a nằm trên nhiễm sắc thể thường qui định, gen A qui định da bình thường. Bệnh máu khó đông do gen b nằm trên nhiễm sắc thể X qui định, gen B qui định máu đông bình thường. Một cặp vợ chồng đều không bị cả hai bệnh này nhưng bên phía người chồng có mẹ bị bạch tạng, bên phía người vợ có bố bị máu khó đông và em trai bị bạch tạng, những người khác trong gia đình đều bình thường.

  a, Có thể có bao nhiêu kiểu gen khác nhau về hai tính trạng nói trên?

  b, Khả năng cặp vợ chồng này sinh con đầu lòng không bị bệnh là bao nhiêu?

  Bài 2:

  1. Ở người, gen A qui định thuận tay phải trội hoàn toàn so với gen a qui định thuận tay trái; gen B qui định mắt nâu trội hoàn toàn so với gen b qui định mắt đen. 2 cặp gen này nằm trên hai cặp nst khác nhau. Một cặp vợ chồng đều có kiểu hình thuận tay phải, mắt nâu, sinh được 3 người con.

  - Đứa đầu thuận tay phải mắt nâu

  - Đứa thứ hai thuận tay trái mắt nâu

  - Đứa thứ ba thuận tay phải mắt đen

  Tìm kiểu gen của những người trong gia đình trên?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời