Sinh Học 9 Chương 5: Di Truyền Học Người

 • Bài 28: Phương pháp nghiên cứu di truyền người

  Bài 28: Phương pháp nghiên cứu di truyền người
  Trong bài học này các em sẽ được tìm hiểu về các phương pháp nghiên cứu di truyền người được sử dụng phổ biến hiện nay đó là nghiên cứu phả hệ và nghiên cứu trẻ đồng sinh. Từ đó các em sẽ hiểu được cơ sở và ý nghĩa của từng phương pháp.

  5 trắc nghiệm 12 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Bài 29: Bệnh và tật di truyền ở người

  Bài 29: Bệnh và tật di truyền ở người
  Trong bài học này các em sẽ được tìm hiểu một số bệnh, tật di truyền ở người cụ thể. Các em sẽ biết được nguyên nhân của các bệnh, tật di truyền, từ đó phòng tránh trong những trường hợp có thể và đề ra lối sống lành mạnh cho mình.

  5 trắc nghiệm 15 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Bài 30: Di truyền học với con người

  Bài 30: Di truyền học với con người
  Trong bài học này các em sẽ được tìm hiểu về lĩnh vực di truyền y học tư vấn từ đó các em sẽ giải thích được cơ sở di truyền học của việc cấm những người có quan hệ huyết thống trong vòng 3 đời kết hôn với nhau đồng thời hiểu được tại sao phụ nữ không nên sinh con ở tuổi ngoài 35 và tác hại của ô nhiễm môi trường đối với cơ sở vật chất của tính di truyền của con người.

  5 trắc nghiệm 12 hỏi đáp

  Xem chi tiết