Con Nhà Người Ta's Profile

Con Nhà Người Ta

Con Nhà Người Ta

01/01/1970

Số câu hỏi 0
Số câu trả lời 0
Điểm 0
Kết bạn

Bạn bè (0)

Hoạt động gần đây (2)

  • Con Nhà Người Ta đã đặt câu hỏi: toán di truyền Cách đây 6 tháng

    Thực hiện phép lai: ♂ AaBbCcDdee  x ♀ aaBbCCDdEE. Theo lí thuyết, tỉ lệ cá thể mang kiểu hình khác với bố và mẹ ở đời con là bao nhiêu? Biết một gen quy định một tính trạng, trội lặn hoàn toàn.

    A. 71,875%.                         B. 50%.                                 C. 31,25%.                          D. 25%

  • Con Nhà Người Ta đã đặt câu hỏi: bài toán xác suất trong di truyền người Cách đây 6 tháng

    Câu hỏi: Bệnh bạch tạng ở người do một alen lặn nằm trên nhiễm sắc thể thường quy định, alen trội tương ứng quy định kiểu hình bình thường. Một cặp vợ chồng đều không bị bệnh nhưng em gái chồng, chị gái vợ và mẹ vợ bị bệnh. Cho biết ngoài những người bị bệnh đã cho thì cả 2 bên gia đình không còn ai bị bệnh và không phát sinh đột biến mới. Cặp vợ chồng này dự kiến sinh 2 người con, theo lý thuyết, xác suất cả 2 người con này là con trai, không bị bệnh và có kiểu gen đồng hợp là:

    A. 1/32                                B. 4/9.                                   C. 29/36                              D. 27/36