ON
YOMEDIA
VIDEO_3D

Bài tập 3 trang 63 SGK Sinh học 12 Nâng cao

Giải bài 3 tr 63 sách GK Sinh lớp 12 Nâng cao

Di truyền liên kết giới tính được ứng dụng như thế nào trong thực tiễn?

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 3

 
 

Sự ứng dụng di truyền liên kết với giới tính trong thực tiễn:

Người ta dựa vào những tính trạng liên kết với giới tính để sớm phân biệt đực, cái, điều chỉnh tỉ lệ đực cái theo mục tiêu sản xuất

Ở gà, người ta dựa vào gen trội A trên NST X quy định lông vằn để phân biệt trống mái từ khi mới nở. Gà trống con mang cặp XAXA nên mức độ vằn ở đầu rõ hơn gà mái con mang XAY

Tằm đực cho tơ nhiều hơn tằm cái. Người ta dựa vào gen A trên NST X tạo trứng sẫm màu để phân biệt con đực và con cái ngày từ giai đoạn trứng. Bằng phương pháp lai người ta chủ động tạo ra trứng tằm (đã thụ tinh) mang cặp NST XaXa cho màu sáng phát triển thành tằm đực.

 

-- Mod Sinh Học 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3 trang 63 SGK Sinh học 12 Nâng cao HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1