RANDOM

Bài tập 5 trang 63 SGK Sinh học 12 Nâng cao

Giải bài 5 tr 63 sách GK Sinh lớp 12 Nâng cao

Khi lai gà trống lông không vằn với gà mái lông vằn được F1 có tỉ lệ 1 trống lông vằn : 1 mái lông không vằn.

a) Biện luận và viết sơ đồ lai từ P đến F1

b) Khi cho gà F1 giao phối với nhau thì kết quả ở F2 như thế nào? Cho biết màu lông do 1 gen chi phối.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 5

Quy ước gen A : lông vằn, gen a : lông không vằn, ta có:

Câu a: 

P:    \(e \tau\)XaXa        \(\times\)       \( \oslash\)XAY

   (không vằn)                 (vằn)

GP:     Xa             :         XA, Y

F1: 1\(e \tau\)XAXa        :         1\( \oslash\)XaY

        (vằn)                    (không văn)

Câu b:

Cho F1 giao phối với nhau:

F:     \(e \tau\)XAXa          \(\times\)       \( \oslash\)XaY

GF1:   XA, Xa          :          Xa, Y

F1:  1\(e \tau\) XAXa (vằn) : 1\(e \tau\)XaXa (không vằn)

       1\( \oslash\)XAY (vằn)    : 1\( \oslash\)XaY (không vằn)

-- Mod Sinh Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 5 trang 63 SGK Sinh học 12 Nâng cao HAY thì click chia sẻ 
 • bich thu

  cơ chế phát sinhh các bệnh di truyền giới tinh là gì?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Trà Long

  Một cặp vợ chồng bình thường sinh được một con trai bình thường , một con trai mù màu và một con trai bị bệnh máu khó đông . Kiểu gen của hai vợ chồng trên như thế nào ? Cho biết gen h gây bệnh máu khó đông và gen m gây bệnh mù màu các alen bình thường là H và M .

  A. Bố XmH Y , mẹ  XMh Xmh

  B.  Bố Xmh Y , mẹ  XmH Xmh hoặc XMh XmH

  C. Bố XMH Y , mẹ  XMH XMH .

  D. Bố XMH Y , mẹ  XMH Xmh hoặc XMh XmH

   

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

RANDOM