ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 48 trang 36 SBT Sinh học 12

Giải bài 48 tr 36 sách BT Sinh lớp 12

Một ruồi giấm cái mắt đỏ mang một gen lặn mắt trắng nằm trên NST X giao phối với một ruồi giấm đực mắt đỏ sẽ cho ra F1 như thế nào?

A. 50% ruồi cái mắt trắng.

B. 75% ruồi mắt đỏ, 25% ruồi mắt trắng ở cả đực và cái.

C. 100% ruồi đực mắt trắng.

D. 50% ruồi đực mắt trắng.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 48

 
 
  • Quy ước: A mắt đỏ; a mắt trắng
  • Phép lai: XAXa x XAY → F1: 1XAX: 1XAX: 1XAY : 1Xa
  • Trong tổng số ruồi đực sẽ có 50% mắt trắng

Vậy đáp án đúng là: D 

-- Mod Sinh Học 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 48 trang 36 SBT Sinh học 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

 

YOMEDIA
1=>1