YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 41 trang 35 SBT Sinh học 12

Giải bài 41 tr 35 sách BT Sinh lớp 12

Dấu hiệu đặc trưng để nhận biết gen di truyền trên NST giới tính Y là

A. không phân biệt được gen trội hay gen lặn.

B. luôn di truyền theo dòng bố.

C. chỉ biểu hiện ở con đực.

D. được di truyền ở giới dị giao tử.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 41

  • Tính trạng được di truyền trực tiếp cho 1 giới dị giao XY. Tính trạng được biểu hiện 100%.

Vậy đáp án đúng là: D 

-- Mod Sinh Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 41 trang 35 SBT Sinh học 12 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
OFF