YOMEDIA
UREKA

Bài tập 39 trang 35 SBT Sinh học 12

Giải bài 39 tr 35 sách BT Sinh lớp 12

Phương pháp lai nào giúp xác định một gen nằm trên NST thường hay NST giới tính?

A. Phân tích kết quả lai nhờ thống kê xác suất.

B. Hoán đổi vị trí của các cá thể bô mẹ trong các thí nghiệm lai.

C. Lai phân tích.

D. Lai trở lại đời con với các cá thể thế hệ bố mẹ.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 39

  • Với các gen trên NST giới tính: Kết quả lai thuận nghịch là khác nhau, có lúc tỉ lệ đều ở 2 giới, có lúc khác nhau ở 2 giới.

Vậy đáp án đúng là: B 

-- Mod Sinh Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 39 trang 35 SBT Sinh học 12 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON