YOMEDIA
UREKA

Bài tập 32 trang 34 SBT Sinh học 12

Giải bài 32 tr 34 sách BT Sinh lớp 12

Đặc điểm nào sau đây thể hiện quy luật di truyền của các gen ngoài nhân?

A. Tính trạng luôn di truyền theo dòng mẹ.

B. Mẹ di truyền tính trạng cho con trai

C. Bố di truyền tính trạng cho con trai.

D. Tính trạng biểu hiện chủ yếu ở nam, ít biểu hiện ở nữ.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 32

  • Trong di truyền qua tế bào chất, vai trò chủ yếu thuộc về tế bào chất của giao tử cái được tạo ra từ mẹ.

Chọn A 

-- Mod Sinh Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 32 trang 34 SBT Sinh học 12 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON