Bài tập 5 trang 54 SGK Sinh học 12

Giải bài 5 tr 54 sách GK Sinh lớp 12

Nếu kết quả của phép lai thuận và phép lai nghịch mà khác nhau ở 2 giới (ở loài có cơ chế xác định giới tính kiểu XX - XY) thì kết luận nào được rút ra ở dưới đây là đúng?

A. Gen quy định tính trạng nằm ở NST giới tính X.

B. Gen quy định tính trạng nằm trong ti thể.

D. Gen quy định tính trạng nằm trên NST Y.

D. Không có kết luận nào nêu trên là đúng.

Gợi ý trả lời bài 5

Nếu kết quả của phép lai thuận và phép lai nghịch mà khác nhau ở 2 giới (ở loài có cơ chế xác định giới tính kiểu XX - XY) thì chỉ kết luận được phép lai không tuân theo quy luật của Menden

⇒ Không có kết luận nào nêu trên là đúng.

⇒ Đáp án D

-- Mod Sinh Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 5 trang 54 SGK Sinh học 12 HAY thì click chia sẻ 
 • Nguyễn Trà Long

  Một cặp vợ chồng bình thường sinh được một con trai bình thường , một con trai mù màu và một con trai bị bệnh máu khó đông . Kiểu gen của hai vợ chồng trên như thế nào ? Cho biết gen h gây bệnh máu khó đông và gen m gây bệnh mù màu các alen bình thường là H và M .

  A. Bố XmH Y , mẹ  XMh Xmh

  B.  Bố Xmh Y , mẹ  XmH Xmh hoặc XMh XmH

  C. Bố XMH Y , mẹ  XMH XMH .

  D. Bố XMH Y , mẹ  XMH Xmh hoặc XMh XmH

   

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Minh Trí

  Ý nghĩa của di truyền liên kết?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời