ON
YOMEDIA

Hỏi đáp về Di truyền liên kết với giới tính và di truyền ngoài nhân - Sinh học 12

Nếu các em có gì còn khó khăn nào về các vấn đề liên quan đến Sinh học 12 Bài 12 di truyền liên kết với giới tính và di truyền ngoài nhân thì các em vui lòng đặt câu hỏi để được giải đáp. Các em có thể đặt câu hỏi nằm trong phần bài tập SGK, bài tập nâng cao về di truyền liên kết với giới tính và di truyền ngoài nhân cộng đồng sinh học cuả HOC247 sẽ sớm giải đáp cho các em

VDO.AI

Danh sách hỏi đáp (73 câu):

 

 

 

YOMEDIA
1=>1