YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 4 trang 63 SGK Sinh học 12 Nâng cao

Giải bài 4 tr 63 sách GK Sinh lớp 12 Nâng cao

Ở người, gen M quy định mắt bình thường, gem m quy định mù màu (đỏ và lục).

Mẹ (1) và bố (2) đều bình thường, sinh được một trai (3) mù màu và một gái (4) bình thường. Người con gái lớn lên và lấy chồng (5) bị mù màu, sinh được một con gái (6) bình thường và một con gái (7) mù màu. 

Xác định kiểu gen của 7 người trong gia đình đó?

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 4

Con trai mù màu nhận Y từ bố và Xm từ mẹ, vậy mẹ có kiểu gen XMXm (bình thường), bố có kiểu gen XMY (bình thường). Con gái bình thường có kiểu gen XMXm (hoặc XMXM) lấy chồng bị mù màu (có kiểu gen XmY). Họ sinh được một con gái bình thường XMXm và một con gái mù màu XmXm.

Vậy, kiểu gen của 7 người đó là:

XMXm (1), XMY (2), XmY (3), XMXm (4), XmY (5), XMXm (6), XmXm (7)

-- Mod Sinh Học 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4 trang 63 SGK Sinh học 12 Nâng cao HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF