ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 1 trang 125 SGK Sinh học 12

Giải bài 1 tr 125 sách GK Sinh lớp 12

Thế nào là loài sinh học?

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Loài là một hoặc một nhóm quần thể gồm các cá thể có khả năng giao phối với nhau trong tự nhiên và sinh ra đời con có sức sống, có khả năng sinh sản và cách li sinh sản với các nhóm quần thế khác tương tự.

-- Mod Sinh Học 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1 trang 125 SGK Sinh học 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1