YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 5 trang 125 SGK Sinh học 12

Giải bài 5 tr 125 sách GK Sinh lớp 12

Hãy chọn câu đúng nhất.

Khi nào thì ta có thể kết luận chính xác hai cá thể sinh vật nào đó là thuộc về hai loài khác nhau?

A. Hai cá thể đó sống trong cùng một sinh cảnh.

B. Hai cá thể đó có nhiều đặc điểm hình thái giống nhau.

C. Hai cá thế đó có nhiều đặc điểm hình thái và sinh hoá giống nhau.

D. Hai cá thể đó có thể giao phối với nhau và cho ra đời con hữu thụ.

ANYMIND360

Hướng dẫn giải chi tiết

Khi hai cá thể đó có thể giao phối với nhau và cho ra đời con hữu thụ thì ta có thể kết luận chính xác hai cá thể sinh vật nào đó là thuộc về hai loài khác nhau.

⇒ Đáp án D

-- Mod Sinh Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 5 trang 125 SGK Sinh học 12 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON