YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 28 trang 97 SBT Sinh học 12

Giải bài 28 tr 97 sách BT Sinh lớp 12

Hiện tượng nào sau đây nhanh chóng hình thành loài mới mà không cần sự cách li địa lí?

A. Tự đa bội.                                                    

B. Dị đa bội.

C. Đột biến chuyển đoạn Rôbertson.                

D. Cả A, B và C.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 28

Dựa vào hình vẽ trên đáp án đúng là: D

-- Mod Sinh Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 28 trang 97 SBT Sinh học 12 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF