YOMEDIA
NONE

Bài tập 5 trang 167 SGK Sinh học 12 Nâng cao

Giải bài 5 tr 167 sách GK Sinh lớp 12 Nâng cao

Nêu vai trò của các cơ chế cách li đối với quá trình tiến hóa.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 5

Sự trao đổi gen giữa các quần thể trogn loài hoặc giữa các nhóm cá thể phân li từ quần thể gốc bị hạn chế hoặc bị cản trở hoàn toàn do một nhóm nhân tố được gọi chung là các cơ chế cách li. Sự cách li ngăn cản sụ giao phối tự do, do đó củng cố, tăng cường sự phân hóa kiểu gen trong quần thể bị chia cắt.

Các cơ chế cách li (địa lí và sinh sản) có tác dụng củng cố, tăng cường sự phân hóa kiểu gen trong quần thể bị chia cắt.

Cách li địa lí là điều kiện cần thiết cho các nhóm cá thể đã phân hóa tích lũy các biến dị di truyền theo hướng khác nhau, làm cho kiểu gen sai khác nhau ngày càng nhiều. Cách li địa lí kéo dài sẽ dẫn tới cách li sinh sản (cách li di truyền) đánh dấu sự xuất hiện loài mới.

-- Mod Sinh Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 5 trang 167 SGK Sinh học 12 Nâng cao HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF