YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 3 trang 167 SGK Sinh học 12 Nâng cao

Giải bài 3 tr 167 sách GK Sinh lớp 12 Nâng cao

Định nghĩa loài. Phân biệt cá thể, quần thể, nòi.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 3

Loài sinh học là nhóm cá thể có vốn gen chung, còn những tính trạng chung về hình thái sinh lí, có khu phân bố xác định, trong đó các cá thể giao phối với nhau và được cách li sinh sản với những nhóm quần thể khác.

- Cá thể là tổ chức sống hoàn chỉnh.

- Quần thể sinh vật là tập hợp các cá thể cùng loài, sinh sống trong một khoảng không gian xác định, ở một thời điểm nhất định. Những cá thể trong quần thể có khả năng sinh sản tạo thành những thế hệ mới.

- Các quần thể hay nhóm quần thể có thể phân bố gián đoạn hay liên tục tạo thành các nòi.

-- Mod Sinh Học 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3 trang 167 SGK Sinh học 12 Nâng cao HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON