YOMEDIA

Bài tập 41 trang 100 SBT Sinh học 12

Giải bài 41 tr 100 sách BT Sinh lớp 12

Thông thường, ta có thể phân biệt nhanh 2 cá thể khác loài nhờ dựa vào tiêu chuẩn

A. di truyền.                                   B. hình thái.

C. địa lí - sinh thái.                          D. sinh lí - hoá sinh.

RANDOM

Hướng dẫn giải chi tiết bài 41

Tiêu chuẩn

Cơ sở

Nội dung

Ưu điểm, nhược điểm

Hình thái

Sự khác nhau về hình thái

Cùng một loài – chung một hệ tính trạng hình thái giống nhau.

Hai loài khác nhau – gián đoạn về tính trạng nào đó.

Dễ vận dụng nhưng cũng kém chính xác

Địa lí – sinh thái

Khu phân bố khác nhau của sinh vật

Hai loài khác nhau – có khu phân bố riêng biệt

Các loài có khu phân bố trùng nhau một phần hoặc hoàn toàn thì khó phân biệt

Sinh lí – sinh hóa

Sự khác nhau trong cấu trúc và tính chất của AND và protein

Những loài càng thân thuộc thì sự sai khác trong cấu trúc ADN và protein càng ít

Yêu cầu khoa học kỹ thuật cao, tốn kém hơn

Cách li sinh sản và cách li di truyền

Giữa hai loài có sự cách li sinh sản

Các cá thể không giao phối với nhau hoặc giao phối nhưng sinh ra con bất thụ

Chỉ áp dụng được với các loài sinh sản hữu tính

Vậy đáp án đúng là: B

-- Mod Sinh Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 41 trang 100 SBT Sinh học 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA