ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 4 trang 125 SGK Sinh học 12

Giải bài 4 tr 125 sách GK Sinh lớp 12

Trình bày các cơ chế và vai trò của các cơ chế cách li trong quá trình tiến hoá?

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

* Cách li trước hợp tử

- Cách li nơi ở (sinh cảnh): Mặc dù sống trong cùng một khu vực địa lí nhưng những cá thể của các loài có họ hàng gần gũi nhưng sống ở những sinh cảnh khác nhau nên không thể giao phối với nhau.

- Cách li tập tính: Các cá thể của các loài khác nhau có thể có những tập tính giao phối riêng nên giữa chúng thường không giao phối với nhau.

- Cách li thời gian (mùa vụ): Các cá thể thuộc các loài khác nhau có thể sinh sản vào những mùa khác nhau nên chúng không có điều kiện giao phối với nhau.

- Cách li cơ học: Các cá thể thuộc các loài khác nhau có thể có cấu tạo các cơ quan sinh sản khác nhau nên chúng không thể giao phối với nhau. Ví dụ, các cây khác loài có cấu tạo hoa khác nhau nên hạt phấn của loài cây này không thể thụ phấn cho hoa của loài cây khác.

* Cách li sau hợp tử

Cách li sau hợp tử là những trở ngại ngăn cản việc tạo ra con lai hoặc ngăn cản việc tạo ra con lai hữu thụ.

-- Mod Sinh Học 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4 trang 125 SGK Sinh học 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Bảo Lộc

  neu vtro cua giun dot trg tu nhien va trg doi song con nguoi

  giup mk nha.thk nhiu lam

   

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  Nguyễn Ngọc Sơn

  Hãy kể tên các hành tinh trong vũ trụ mà bạn biết,nhớ là phải theo thứ tự đó

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • minh vương

  Một quần thể giao phối có tỉ lệ các kiểu gen là 0,3AA: 0,6Aa: 0,1aa. Tần số tương đối của A và a lần lượt là:

  A. 0,4 và 0,6                          B. 0,5 và 0,5                                           C. 0,6 và 0,4                                           D. 0,3 và 0,7

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thùy trang

  Hãy chọn câu đúng nhất.

  Khi nào thì ta có thể kết luận chính xác hai cá thể sinh vật nào đó là thuộc về hai loài khác nhau?

  A. Hai cá thể đó sống trong cùng một sinh cảnh.

  B. Hai cá thể đó có nhiều đặc điểm hình thái giống nhau.

  C. Hai cá thế đó có nhiều đặc điểm hình thái và sinh hoá giống nhau.

  D. Hai cá thể đó có thể giao phối với nhau và cho ra đời con hữu thụ.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • hành thư

  Trình bày các cơ chế và vai trò của các cơ chế cách li trong quá trình tiến hoá.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Thanh Nguyên

  Các nhà khoa học thường dùng tiêu chuẩn gì để phân biệt loài vi khuẩn này với loài vi khuẩn khác? Giải thích.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1