ON
ADMICRO
VIDEO_3D

Bài tập 7 trang 17 SBT Sinh học 10

Giải bài 7 tr 17 sách BT Sinh lớp 10

Hãy nêu các đặc điểm chủ yếu của mỗi giới?

VDO.AI

Hướng dẫn giải chi tiết bài 7

 
 

- Khởi sinh:

 • Đặc điểm cấu tạo: Nhân sơ, bé nhỏ (1-5 µm)
 • Đặc điểm dinh dưỡng: Hoại sinh, tự dưỡng, kí sinh…

- Nguyên sinh:

 • Đặc điểm cấu tạo: 
  • Tảo: là sinh vật nhân thực, đơn bào hoặc đa bào, có sắc tố quang hợp, quang tự dưỡng, sống trong nước.
  • Nấm nhầy: là sinh vật nhân thực, dị dưỡng, hoại sinh. Cơ thể tồn tại ở 2 pha: pha đơn bào giống trùng amip, pha hợp bào là khối chất nhầy chứa nhiều nhân.
 • Đặc điểm dinh dưỡng: Dị dưỡng hoặc tự dưỡng.

- Nấm:

 • Đặc điểm cấu tạo: Nhân thực, cơ thể đơn bào hoặc đa bào, cấu trúc dạng sợi, phần lớn thành tế bào có chứa kitin.
 • Đặc điểm dinh dưỡng: Sống dị dưỡng

- Thực vật:

 • Đặc điểm cấu tạo: Đa bào, nhân thực, có khả năng quang hợp, sống tự dưỡng, có thành tế bào được cấu tạo bằng xenlulôzơ.
 • Đặc điểm dinh dưỡng: Tự dưỡng

- Động vật: 

 • Đặc điểm cấu tạo: Đa bào, nhân thực, dị dưỡng, có khả năng di chuyển, phản ứng nhanh, cơ thể có cấu trúc phức tạp, chuyển hóa cao.
 • Đặc điểm dinh dưỡng: Dị dưỡng

-- Mod Sinh Học 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 7 trang 17 SBT Sinh học 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_bg] => 
      [banner_picture] => 809_1633914298.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://kids.hoc247.vn/ma-tk-vip/?utm_source=hoc247net&utm_medium=PopUp&utm_campaign=Hoc247Net
      [banner_startdate] => 2021-09-01 00:00:00
      [banner_enddate] => 2021-10-31 23:59:59
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)