YOMEDIA
UREKA

Bài tập 25 trang 19 SBT Sinh học 10

Giải bài 25 tr 19 sách BT Sinh lớp 10

Một khoá phân loại được xây dựng cho 10 nhóm động vật dựa trên 7 đặc điểm như hình dưới đây.

Hãy cho biết các động vật trong bảng dưới đây thuộc nhóm nào?

1. Giun đốt: 

2. Chân khớp (giáp xác):  

3. Ruột khoang (sứa): 

4. Da gai (sao biển):  

5. Thân mềm (hai mảnh vỏ):  

6. Thân mềm (chân bụng):  

7. Dây sống: 

8. Giun tròn:  

9. Giun dẹp:  

10. Thân lỗ (bọt biển):

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 25

1. Giun đốt: F

2. Chân khớp (giáp xác): B

3. Ruột khoang (sứa): D

4. Da gai (sao biển): A

5. Thân mềm (hai mảnh vỏ): D

6. Thân mềm (chân bụng): E

7. Dây sống: C

8. Giun tròn: G

9. Giun dẹp: H

10. Thân lỗ (bọt biển): Không có hệ tuần hoàn – tiêu hóa

-- Mod Sinh Học 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 25 trang 19 SBT Sinh học 10 HAY thì click chia sẻ 

Bài tập SGK khác

Bài tập 24 trang 18 SBT Sinh học 10

Bài tập 26 trang 19 SBT Sinh học 10

Bài tập 6 trang 9 SBT Sinh học 10

Bài tập 7 trang 10 SBT Sinh học 10

Bài tập 8 trang 11 SBT Sinh học 10

Bài tập 9 trang 12 SBT Sinh học 10

Bài tập 10 trang 12 SBT Sinh học 10

Bài tập 11 trang 13 SBT Sinh học 10

Bài tập 13 trang 14 SBT Sinh học 10

Bài tập 1 trang 17 SBT Sinh học 10

Bài tập 11 trang 18 SBT Sinh học 10

Bài tập 13 trang 18 SBT Sinh học 10

Bài tập 14 trang 18 SBT Sinh học 10

Bài tập 15 trang 18 SBT Sinh học 10

Bài tập 19 trang 18 SBT Sinh học 10

Bài tập 21 trang 18 SBT Sinh học 10

Bài tập 22 trang 18 SBT Sinh học 10

Bài tập 23 trang 18 SBT Sinh học 10

Bài tập 2 trang 12 SGK Sinh học 10 NC

Bài tập 1 trang 12 SGK Sinh học 10 NC

Bài tập 3 trang 12 SGK Sinh học 10 NC

Bài tập 4 trang 12 SGK Sinh học 10 NC

Bài tập 1 trang 15 SGK Sinh học 10 NC

Bài tập 2 trang 15 SGK Sinh học 10 NC

Bài tập 3 trang 15 SGK Sinh học 10 NC

Bài tập 4 trang 15 SGK Sinh học 10 NC

Bài tập 1 trang 18 SGK Sinh học 10 NC

Bài tập 2 trang 18 SGK Sinh học 10 NC

Bài tập 3.1 trang 18 SGK Sinh học 10 NC

Bài tập 3.2 trang 18 SGK Sinh học 10 NC

Bài tập 3.3 trang 18 SGK Sinh học 10 NC

Bài tập 3.4 trang 18 SGK Sinh học 10 NC

Bài tập 4 trang 18 SGK Sinh học 10 NC

Bài tập 5 trang 18 SGK Sinh học 10 NC

Bài tập 1 trang 20 SGK Sinh học 10 NC

Bài tập 2 trang 20 SGK Sinh học 10 NC

Bài tập 3 trang 20 SGK Sinh học 10 NC

Bài tập 4 trang 20 SGK Sinh học 10 NC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON