YOMEDIA
NONE

Bài tập 2 trang 15 SGK Sinh học 10 NC

Giải bài 2 tr 15 sách GK Sinh lớp 10 NC

Hãy điền đáp án đúng vào các chỗ trống sau đây: Động vật nguyên sinh thuộc giới…….. là những sinh vật………… sống……… Tảo thuộc giới………… là những sinh vật…………., …………….. hoặc …………., sống ………….. 

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết bài 2

Các từ theo thứ tự cần điền vào chỗ … là: Nguyên sinh, nhân thực, dị dưỡng, Nguyên sinh, nhân thực, đơn bào, đa bào, tự dưỡng.

-- Mod Sinh Học 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 15 SGK Sinh học 10 NC HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON