YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 13 trang 14 SBT Sinh học 10

Giải bài 13 tr 14 sách BT Sinh lớp 10

Trình bày các ngành của giới Động vật và đa dạng giới Động vật?

ANYMIND360

Hướng dẫn giải chi tiết bài 13

- Các ngành của giới Động vật:

Động vật đươc chia thành hai nhóm chủ yếu là động vật Không xương sống (gồm các ngành: Thân lỗ, Ruột khoang, Giun dẹp, Giun tròn, Giun đốt, Thân mềm, Chân khớp và Da gai) và động vật Có xương sống (động vật có dây sống chỉ có một ngành được phân chia thành các lớp: Nửa dây sống, Cá miệng tròn, Cá sụn, Cá xương, Lưỡng cư, Bò sát, Chim, Thú).

- Đa dạng giới Động vật:

  • Giới Động vật rất đa dạng về loài, về cấu tạo cơ thể, về hoạt động sống thích nghi với các môi trường sống khác nhạu. Hiện nay đã thống kê, mô tả trên một triệu loài động vật. Giới Động vật có vai trò quan trọng đối với tự nhiên và đời sống con người.
  • Giới Động vật bao gồm các sinh vật nhân thực, đa bào, cơ thể có nhiều hệ cơ quan phức tạp như hệ cơ, hệ thần kinh... Động vật sống dị dưỡng, có khả năng di chuyển và phản ứng nhanh, thích ứng cao với môi trường. Giới Động vật có nguồn gốc chung từ tập đoàn trùng roi nguyên thủy và tiến hoá theo hướng ngày càng phức tạp về cấu tạo và chuyên hoá về chức năng, cũng như thích nghi cao với môi trường.
  • Ví dụ:
    • Con chim sẻ: làm tổ trên cây, bắt ấu trùng, sâu bọ để ăn...
    • Con gà: ổ rơm, ăn sâu bọ, ấu trùng, giun.
    • Cá: sống dưới nước, ao hồ... ăn giun, sinh vật phù dư, cá nhỏ... 

-- Mod Sinh Học 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 13 trang 14 SBT Sinh học 10 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON