YOMEDIA
NONE

Bài tập 23 trang 18 SBT Sinh học 10

Giải bài 23 tr 18 sách BT Sinh lớp 10

Thực vật có nguồn gốc từ đâu?

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết bài 23

Giới Thực vật có nguồn gốc từ tảo lục đa bào nguyên thuỷ và đã tiến hoá theo hướng xâm chiếm các sinh cảnh ở cạn (các thực vật thuỷ sinh là hiện tượng thứ sinh).

-- Mod Sinh Học 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 23 trang 18 SBT Sinh học 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON