YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 4 trang 18 SGK Sinh học 10 NC

Giải bài 4 tr 18 sách GK Sinh lớp 10 NC

Nêu đa dạng giới Thực vật? 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 4

Giới thực vật rất đa dạng về cá thể, về loài, về vùng phân bố.

  • Hiện nay có hơn 5.000.000 loài thực vật, gồm thực vật có hạt, rêu, dương xỉ và cận dương xỉ được thống kê hiện đang tồn tại.
  • Năm 2004, 287.655 loài được xác định, trong số đó 258.650 là loài có hoa, 16.000 loài rêu, 11.000 loài dương xỉ và 8.000 loài tảo xanh.
  • Ở Việt Nam hiện có gần 12.000 loài thực vật bậc cao có mạch thuộc hơn 2.256 chi, 305 họ (chiếm 4% tổng số loài, 15% tổng số chi, 57% tổng số họ thực vật trên thế giới); 69 loài thực vật hạt trần; 12.000 loài thực vật hạt kín; 2.200 loài nấm; 2.176 loài tảo; 481 loài rêu; 368 loài vi khuẩn lam; 691 loài dương xỉ và 100 loài khác.

-- Mod Sinh Học 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4 trang 18 SGK Sinh học 10 NC HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON