ADMICRO
VIDEO

Bài tập 2 trang 18 SGK Sinh học 10 NC

Giải bài 2 tr 18 sách GK Sinh lớp 10 NC

Hãy nêu các ngành của giới Thực vật? 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 2

Thực vật gồm các ngành chính sau:
  • Ngành Rêu
  • Ngành Quyết
  • Ngành Hạt trần
  • Ngành Hạt kín 

-- Mod Sinh Học 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 18 SGK Sinh học 10 NC HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON