ADMICRO
VIDEO

Bài tập 1 trang 12 SGK Sinh học 10 NC

Giải bài 1 tr 12 sách GK Sinh lớp 10 NC

Giới sinh vật là gì? Có bao nhiêu giới sinh vật? 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 1

  • Giới được xem là đơn vị phân loại lớn nhất, bao gồm những sinh vật có chung những đặc điểm nhất định.
  • Có 5 giới sinh vật : giới Khởi sinh, giới Nguyên sinh, giới Nấm, giới Thực vật và giới Động vật.

-- Mod Sinh Học 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1 trang 12 SGK Sinh học 10 NC HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON