ON
YOMEDIA

Hỏi đáp về Các giới sinh vật - Sinh học 10

Nếu các em có gì còn khó khăn nào về các vấn đề liên quan đến Các giới sinh vật​ thì các em vui lòng đặt câu hỏi để được giải đáp. Các em có thể đặt câu hỏi nằm trong phần bài tập SGK, bài tập nâng cao về Các giới sinh vật cộng đồng sinh học cuả HOC247 sẽ sớm giải đáp cho các em.

VDO.AI

Danh sách hỏi đáp (198 câu):

 • Cam Ngan Cách đây 5 ngày

  A. môi trường nhân tạo

  B. môi trường dùng chất tự nhiên

  C. môi trường tổng hợp

  D. môi trường bán tổng hợp

  06/05/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 •  
   
  Nguyễn Xuân Ngạn Cách đây 3 tháng

  a. tế bào nhân sơ, đa bào

  b. tế bào nhân thực, đơn bào

  c. tế bào nhân thực, đa bào

  d. tế bào nhân sơ, đơn bào

  18/02/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Mai Rừng Cách đây 3 tháng

  a. Có phương thức dinh dưỡng rất đa dạng

  b. Có thành tế bào bằng kitin

  c. Thích ứng cao với môi trường

  d. Sinh trưởng và phát triển nhanh

  18/02/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Dang Tung Cách đây 3 tháng

  a. Vi khuẩn, động vật nguyên sinh, vi tảo, nấm men

  b. Vi khuẩn, động vật nguyên sinh, thực vật nguyên sinh, nấm đảm

  c. Vi sinh vật cổ, vi tảo, động vật nguyên sinh, địa y

  d. Vi sinh vật cổ, vi tảo, nấm đảm, nấm mốc

  18/02/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Vương Anh Tú Cách đây 3 tháng

  a. Vi khuẩn lam

  b. Vi khuẩn sắt

  c. Vi khuẩn nitơ

  d. Vi khuẩn lưu huỳnh

  19/02/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Anh Thu Cách đây 3 tháng

  a. Cấu tạo tế bào nhân thực

  b. Gồm những cơ thể đơn bào hoặc đa bào

  c. Đa dạng về phương thức dinh dưỡng

  d. Cơ thể đơn bào hoặc đa bào, sinh vật nhân thực, phương thức dinh dưỡng đa dạng

  19/02/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Lê Minh Hải Cách đây 3 tháng

  a. Nguyên sinh động vật, nấm men, nấm nhầy

  b. Động vật đa bào, tảo, nấm sợi

  c. Động vật đơn bào, nấm nhầy, nấm sợi

  d. Nguyên sinh động vật, tảo, nấm nhầy

  19/02/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Lê Nhật Minh Cách đây 3 tháng

  a. Cơ thể tồn tại ở hai pha: pha đơn bào và pha cộng bào

  b. Tế bào không có thành bằng kitin hoặc xenlose

  c. Không có lúc lạp, sống dị dưỡng hoại sinh

  d. Cơ thể chỉ là khối chất nhầy chưa hình thành tế bào hoàn chỉnh

  18/02/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Thành Tính Cách đây 3 tháng

  a. Là sinh vật nhân thực

  b. Có khả năng vận động

  c. Sống dị dưỡng theo lối sống hoại sinh

  d. Có khả năng quang hợp

  19/02/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Tuyet Anh Cách đây 3 tháng

  a. Nấm nhầy, nấm sợi và nấm đảm

  b. Nấm men, nấm đảm, nấm sợi và địa y

  c. Nấm nhầy, địa y và nấm đảm

  d. Nấm nhầy, nấm đảm, địa y và nấm sợi

  19/02/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Thuy Kim Cách đây 3 tháng

  a. bào tử

  b. nảy chồi

  c. phân đôi

  d. tiếp hợp

  19/02/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • thu thủy Cách đây 3 tháng

  a. Nấm nhầy

  b. Động vật nguyên sinh

  c. Tảo hoặc vi khuẩn lam

  d. Vi khuẩn lam hoặc động vật nguyên sinh

  18/02/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Thùy Trang Cách đây 3 tháng

  a. Vi sinh vật cổ

  b. Động vật nguyên sinh

  c. Nấm đa bào

  d. Tảo lục nguyên thủy đa bào

  18/02/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • hồng trang Cách đây 3 tháng

  a. sinh vật nhân thực, tự dưỡng hoặc dị dưỡng, thành tế bào bằng xenlulose

  b. sinh vật nhân thực, tự dưỡng, thành tế bào bằng xenlulose và kitin

  c. sinh vật nhân thực, tự dưỡng, sống cố định và phản ứng nhanh với môi trường

  d. sinh vật nhân thực, tự dưỡng, thành tế bào bằng xenlulose, sống cố định và phản ứng chậm

  19/02/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nhật Mai Cách đây 3 tháng

  a. Rêu, Quyết, Hạt trần, Hạt kín

  b. Rêu, Quyết, Hạt kín, Hạt trần

  c. Hạt kín, Hạt trần, Rêu, Quyết

  d. Quyết, Rêu, Hạt trần, Hạt kín

  18/02/2021 |    2 Trả lời

  Theo dõi (0)
  2
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Ngọc Sơn Cách đây 3 tháng

  a. chưa có hệ mạch phát triển

  b. thụ tinh không cần nước

  c. sinh sản bằng bào tử

  d. tất cả đều đúng

  19/02/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Trịnh Lan Trinh Cách đây 3 tháng

  a. tập đoàn đơn bào dạng trùng roi nguyên thủy

  b. tảo lục đơn bào nguyên thủy

  c. tảo lục đa bào nguyên thủy

  d. tập đoàn đa bào dạng trùng roi nguyên thủy

  19/02/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Van Dung Cách đây 3 tháng

  a. đa bào, nhân thực, dị dưỡng, có khả năng di chuyển, phản ứng nhanh

  b. đa bào, một số đơn bào, dị dưỡng, có khả năng di chuyển, phản ứng nhanh

  c. đa bào, nhân thực, dị dưỡng, một số không có khả năng di chuyển, phản ứng nhanh

  d. đa bào, một số tập đoàn đơn bào, nhân thực, dị dưỡng, có khả năng di chuyển, phản ứng nhanh

  19/02/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • minh thuận Cách đây 3 tháng

  a. Cơ thể đa bào có nhân sơ, có các mô phát triển

  b. Có khả năng cảm ứng trước môi trường, phát sinh sớm nhất trên Trái Đất

  c. Gồm những sinh vật dị dưỡng, không tự tổng hợp được các chất hữu có

  d. Chi phân bố ở môi trường cạn, cảm ứng dưới tác động của môi trường

  19/02/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Anh Trần Cách đây 3 tháng

  a. có thể đối xứng 2 bên và có bộ xương ngoài

  b. có thể đối xứng 2 bên và có bộ xương trong

  c. có bộ xương trong và bộ xương ngoài

  d. có bộ xương trong và cột sống

  18/02/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Dương Minh Tuấn Cách đây 3 tháng

  a. Góp phần tạo ra sự cân bằng sinh thái

  b. Nhiều loài cung cấp thực phẩm cho con người

  c. Nhiều loài có thể là tác nhân truyền bệnh cho con người

  d. Khi tăng số lượng đều gây hại cho cây trồng

  19/02/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Minh Minh Cách đây 3 tháng

  a. Giới thực vật gồm các sinh vật tự dưỡng, giới động vật bao gồm các sinh vật dị dưỡng

  b. Giới thực vật bao gồm các sinh vật sống cố định, cảm ứng nhanh, giới động vật gồm các sinh vật phản ứng chậm và có khả năng di chuyển

  c. Giới thực vật có 4 ngành, giới động vật có 7 ngành

  d. Giới thực vật gồm các sinh vật sống di chuyển, cảm ứng chậm, giới động vật gồm các sinh vật phản ứng nhanh và sống cố địnhd

  19/02/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Aser Aser Cách đây 3 tháng

  a. Tế bào có thành xenlulose và chứa nhiều lục lạp

  b. Tế bào có nhân chuẩn, cảm ứng chậm trước tác dụng môi trường

  c. Cơ thể đa bào, tế bào có thành phần là chất kitin

  d. Sống cố định, tự dưỡng theo lối quang tổng hợp

  19/02/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Hữu Nghĩa Cách đây 3 tháng

  a. Giới khởi sinh, Giới động vật

  b. Giới nấm, Giới động vật

  c. Giới khởi sinh, Giới nguyên sinh

  d. Giới nguyên sinh, Giới nấm

  18/02/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • May May Cách đây 3 tháng

  a. Có khả năng tạo ra nguồn cabohydrat

  b. Cơ thể phân hóa thành nhiều mô

  c. Sống gắn bó và cố định trong môi trường sống

  d. Phản ứng nhanh với những kích thích của môi trường

  19/02/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy

 

 

 

YOMEDIA
1=>1