YOMEDIA
NONE

Bài tập 8 trang 11 SBT Sinh học 10

Giải bài 8 tr 11 sách BT Sinh lớp 10

Trình bày đặc điểm chính của mỗi giới sinh vật?

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết bài 8

- Khởi sinh:

 • Đại diện: Vi khuẩn
 • Đặc điểm: nhân sơ, đơn bào, tự dưỡng, dị dưỡng

- Nguyên sinh:

 • Đại diện: Tảo
 • Đặc điểm: Nhân thực, đơn bào hoặc đa bào, tự dưỡng
 • Đại diện: Nấm nhầy
 • Đặc điểm: Nhân thực, đơn bào, dị dưỡng
 • Đại diện: Động vật nguyên sinh
 • Đặc điểm: Nhân thực, đơn bào, tự dưỡng hoặc dị dưỡng

- Nấm:

 • Đại diện: Nấm men
 • Đặc điểm: Nhân thực, đơn bào, dị dưỡng
 • Đại diện: Nấm sợi
 • Đặc điểm: Nhân thực, đa bào, dị dưỡng

- Thực vật:

 • Đại diện: Rêu, Quyết, Hạt trần, Hạt kín
 • Đặc điểm: Nhân thực, đa bào, tự dưỡng

- Động vật: 

 • Đại diện: Động vật có dây sống (Cá, lưỡng cư…)
 • Đặc điểm: Nhân thực, đa bào, dị dưỡng

-- Mod Sinh Học 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 8 trang 11 SBT Sinh học 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON