ADMICRO
VIDEO

Bài tập 22 trang 18 SBT Sinh học 10

Giải bài 22 tr 18 sách BT Sinh lớp 10

Nêu những đặc điểm khác nhau giữa vi khuẩn lam với tảo lục?

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 22

- Vi khuẩn lam:

  • Nhân sơ
  • Đơn bào
  • Thành murein
  • Không có lục lạp hay bào quan có màng kép...

- Tảo lục:

  • Nhân thực
  • Đơn hoặc đa bào
  • Thành xenlulozo
  • Có lục lạp và các bào quan có màng... 

-- Mod Sinh Học 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 22 trang 18 SBT Sinh học 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF