YOMEDIA
NONE

Bài tập 14 trang 18 SBT Sinh học 10

Giải bài 14 tr 18 sách BT Sinh lớp 10

Trình bày phương thức dinh dưỡng của vi khuẩn lam? Vai trò của nhóm vi khuẩn này đối với sản xuất nông nghiệp? 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 14

- Phương thức dinh dưỡng:

  • Vi khuẩn lam thuộc nhóm vi sinh vật quang tự dưỡng, chúng thu năng lượng từ ánh sáng, thông qua quá trình quang hợp để tổng hợp chất hữu cơ từ CO2 và nước lấy từ không khí.
  • Vi khuẩn lam có khả năng tự tổng hợp các loại axit amin từ nguồn năng lượng và enzym nội bào. Chúng sử dụng nguồn nitơ từ các muối nitrit (NO2) và nitrat (NO3-) có sẵn trong môi trường ngoại bào để tổng hợp các axit amin.

- Vai trò:

  • Vi khuẩn Lam (Cyanobacteria) có vai trò rất quan trọng trong các hệ sinh thái nói chung và hệ sinh thái đất nói riêng, đặc biệt là trong đất trồng lúa. Với khả năng cố định nitơ, chúng đã góp phần làm tăng đáng kể hàm lượng đạm cho đất.
  • Ngoài ra, sự phát triển của vi khuẩn lam làm tăng khả năng giữ nước đối với vùng đất khô hạn, tăng độ thoáng khí, cải tạo đất mặn và chua. Vi khuẩn lam còn tiết vào môi trường các chất có hoạt tính sinh học kích thích sự sinh trưởng của cây trồng.

-- Mod Sinh Học 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 14 trang 18 SBT Sinh học 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF