YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 1 trang 18 SGK Sinh học 10 NC

Giải bài 1 tr 18 sách GK Sinh lớp 10 NC

Giới Thực vật có những đặc điểm gì? 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 1

  • Đặc điểm của giới Thực vật: sinh vật nhân thực, đa bào, cơ thể đã phân hoá thành nhiều mô và cơ quan khác nhau. Tế bào thực vật có thành chứa xenlulôzơ và chứa nhiều lục lạp.
  • Thực vật tự dưỡng nhờ quang hợp: sử dụng ánh sáng mặt trời để tổng hợp chất hữu cơ từ các chất vô cơ. Thực vật có đời sống cố định và cảm ứng chậm.
  • Phần lớn thực vật trên cạn chúng có lớp vỏ cutin ở ngoài chống thấm nước, phát triển hệ mạch dẫn để dẫn truyền nước, chất vô cơ và chất hữu cơ...

-- Mod Sinh Học 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1 trang 18 SGK Sinh học 10 NC HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON