YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 19 trang 18 SBT Sinh học 10

Giải bài 19 tr 18 sách BT Sinh lớp 10

Hãy nêu các ngành chính của giới Thực vật?

ANYMIND360

Hướng dẫn giải chi tiết bài 19

Giới thực vật có 5 ngành:

  • Tảo
  • Rêu
  • Quyết
  • Hạt trần 
  • Hạt kín 

-- Mod Sinh Học 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 19 trang 18 SBT Sinh học 10 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON