YOMEDIA

Sinh Học 10 Chương mở đầu Giới Thiệu Chung Về Thế Giới Sống

Chương Mở đầu của Sinh học 10 với nội dung khái quát chung về thế giới sống:

Giới thiệu các cấp tổ chức sống: tế bào → cơ thể → quần thể → quần xã → hệ sinh thái → sinh quyển.

Giới thiệu 5 giới sinh vật: Khởi sinh, Nguyên sinh, Nấm, Thực vật và Động vật.

Bên cạnh đó Hoc247 còn biên soạn những câu trắc nghiệm và các bài tập SGK để giúp các em có thể ôn tập một cách thuận tiện. Sau mỗi chương Hoc247 sẽ cập nhật các phần ôn tập chương với các kiến thức trọng tâm.

Chủ đề Sinh Học 10

ZUNIA9
 

 

AANETWORK
OFF